Technologieprofessionals wandelen en sporten voor betere oplossingen in de zorg.

 In Fitness

Wie wel eens tussen de middag langs de Zuiddijk bij de Volger is, ziet daar regelmatig een groep mensen, al pratend met elkaar, stevig doorlopen. Duidelijk een groep die met elkaar wandelend wil lunchen, zodat ze de in de middag weer fris aan de slag kunnen met hun werk. Werk dat denkkracht en creativiteit vraagt en zich grotendeels tussen en met computers afspeelt.
Zij werken bij CLB. CLB is een technologiebedrijf voor innovatieve oplossingen voor vraagstukken in de zorg.
De mensen van CLB hechten duidelijk waarde aan gezondheid en ontspanning naast hun complexe werk.

Zij komen iedere woensdagmiddag bij elkaar om hun conditie, spierkracht en lenigheid op orde te houden en vooral met elkaar iets anders te doen dan werken: sporten.
Timothea Berghuijs werkt bij CLB als marketing- en communicatiemanager en is dochter van de oprichter.
CLB is een familiebedrijf, opgericht in 1981 door Cornelis Louis Berghuijs (vandaar CLB) die in zijn uppie begon om oplossingen te vinden voor vragen van onder meer zieken- en verzorgingshuizen.

“Wij zijn min of meer toevallig in De Rijp gevestigd”, zegt Timothea. ”Mijn vader zocht een locatie in de buurt van Amsterdam en kwam min of meer toevallig in De Rijp uit. CLB heeft ook een vestiging in Raamsdonkveer en breidt zich steeds meer uit. We zijn inmiddels ook actief in België en in Engeland”.
CLB heeft als missie “Betere zorg door innovatie”. Zij wil innovatieve oplossingen bieden aan zorgorganisaties en hun medewerkers zodat hun cliënten optimaal behandeld en verzorgd worden, waarbij ook veiligheid van groot belang is.
“Wij bieden onze klanten en de maatschappij de beste zorgoplossingen. Die gedachte, van waarde zijn voor mensen en maatschappij passen we ook intern toe. Onze medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden om hun werk te doen in een gezonde werkomgeving en om aan hun conditie te werken. Daarom hebben wij een overeenkomst met Sporting De Rijp voor bedrijfsfitness”.

“De mensen van CLB worden begeleid door een van onze coaches”, vertelt Sabine, eigenaar van Sporting De Rijp. “Het is heel leuk om te zien hoe trouw hun medewerkers iedere woensdagmiddag komen. Sommige van hen sporten ook op een andere manier in hun vrije tijd. Andere niet of weinig en het is daarom goed dat ze bij ons komen”.
“Het werk dat wij doen vraagt veel denkwerk. Daarom is het goed dat onze medewerkers tussen de middag gaan wandelen en op woensdagmiddag hier sporten om even uit hun hoofd te komen.”
Ook andere bedrijven zijn welkom bij Sporting De Rijp. Sabine wil graag een afspraak met ze maken en een introductie geven over het aanbod en de kosten van bedrijfsfitness.
Meer weten over CLB: www.global.clb.nl

Recent Posts

Leave a Comment