Het Sporting fitprogramma 2023

Door het coronavirus, dat ons leven en werken sinds maart 2020 op allerlei manieren bepaalt, zijn veel mensen zich bewuster dat het belangrijk is om gezond te leven en daarvoor hun leefstijl aan te passen.

Met het Sporting fitprogramma 2023 willen we onze sporters helpen bij het ontdekken van die nieuwe leefstijl.

Belangrijk in ons programma is de samenhang tussen goed eten, bewegen, ontspannen en structuur in de dag en weekplanning aanbrengen. Het is fijn als je slechte gewoonten, zoals roken en drinken, kunt laten of te minderen.

Je krijgt van ons een schema op grond van jouw persoonlijke vragen en wensen. Dat maken we samen en we houden wekelijks bij of het schema aangepast kan worden.

Heb je belangstelling neem dan contact op met Sabine om een afspraak te maken.